INNE DOKUMENTY SZKOLNE:

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Opłata za duplikat legitymacji wynosi 9 zł. Opłatę uiszcza się w pokoju 212 (II piętro).

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł. Opłatę uiszcza się w pokoju 212 (II piętro) lub na nr konta podany we wniosku. Wniosek z potwierdzeniem opłaty należy dostarczyć osobiście do pokoju nr 211 (II piętro) – sekretariat uczniowski lub przesłać na adres email: zsilawa@poczta.onet.pl

 

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wypełnia opiekun. Dokument z zaświadczeniem lekarskim należy dostarczyć do pokoju 211 (II piętro) – sekretariat uczniowski.