Wydarzenia szkolne
linia21 – 26.10.2022

Warsztaty profilaktyczne
„Równowaga psychiczna we współczesnym świecie”


W naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery. Spotkania poprowadziła p. Anna Rucińska, pracownik Urzędu Pracy w Iławie. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.

Uczniowie z zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

WIOLETTA SNOWACKA
MAGDALENA JAKUBOWSKA