Wydarzenia szkolne
linia16.11.2021

Debata oksfordzka
W dniu 16 listopada, dzięki współpracy z Biblioteką Miejską w Iławie członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w warsztatach debaty oksfordzkiej. Miały one na celu naukę, oraz praktyczne przeprowadzenie debaty przez uczestników.

Dobór argumentów oraz kontrargumentów podczas warsztatów wieńczyło pytanie, które niejako dotyczy również naszej placówki: Czy warto finansować szkolnictwo zawodowe?

Uczniowie w zespołach musieli wykazać się elokwencją argumentując swoje racje. Finał debaty był bardzo emocjonującyJ Warsztaty koordynował i prowadził Filip Kamiński.


Projekt, do którego dołączyli uczniowie ma charakter naukowo-edukacyjny, który rozwija oraz upowszechnia dorobek wystąpień publicznych, retoryki, komunikacji, erystyki, a także formatów debaty publicznej. Kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako innowacyjnego, wielowymiarowego narzędzia dydaktycznego i wykorzystuje go w kilku podstawowych obszarach.

 Debaty mają rozwijać świadomość wielopłaszczyznowości świata, uczyć krytycznego i kreatywnego podejścia do problemów oraz podnosić jakość i etykę debaty publicznej Polsce.


Debata oksfordzka jest to sformalizowana forma dyskusji pomiędzy dwiema czteroosobowymi drużynami. Toczy się nad podaną odpowiednio wcześniej tezą, która można jednoznacznie potwierdzić lub obalić.

Debatę oksfordzką prowadzi marszałek, który czuwa nad jej uroczystym przebiegiem: zaprasza mówców do wygłaszania mów, pilnuje czasu wystąpień oraz dba o niezakłócony przebieg danej przemowy.

Drużyny występują naprzemiennie w pięciominutowych wypowiedziach, zaczynając od pierwszej mowy propozycji, a kończąc na czwartej mowie opozycji. Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia oponenta za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych przez podniesienie ręki. Każdy z mówców danej drużyny ma konkretne zadanie, które musi zrealizować podczas swojego wystąpienia.