Wydarzenia szkolne
linia18.09.2019

Ślubowanie uczniów
pierwszych klas


Pierwszoklasiści Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja są już pełnoprawnymi członkami naszej szkoły, z wszystkimi jej przywilejami, ale i obowiązkami.

To już tradycja , że uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły w obecności dyrekcji, wychowawców i nauczycieli. 18 września 2019 r. zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Mechanika.


Dyrektor Klonowska wyraziła nadzieję, że swoją postawą uczniowie staną się godnymi jej tradycji , że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz przyniosą chlubę rodzicom i szkole.

Życzymy wytrwałości w poszukiwaniu właściwej drogi życiowej i wielu sukcesów!