Kadra


Dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja


Izabela KlonowskaSylwia Tomanek
wicedyrektorMałgorzata Janiszek
wicedyrektorMariusz Wolański
wicedyrektorHalina Serebrennikow
pedagog szkolnyHalina Nogal
– sekretariat uczniowski –Irena Lignowska
– sekretariat dyrektora –Katarzyna Kuptel
kierownik administracyjno-gospodarczyPaulina Wrzesińska
główna księgowaHalina Lewandowska
pielęgniarka szkolna
Wykaz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
w roku szkolnym 2015/2016
Klonowska Izabela

przedmioty zawodoweJaniszek Małgorzata

przedmioty zawodoweTomanek Sylwia

historia, wiedza o społeczeństwieWolański Mariusz

język angielskiAntkowiak Barbara

matematykaAntkowiak Oktawia

język angielskiBielińska Anna

przedmioty zawodoweBieńkowska Małgorzata

bibliotekaBretszneider Karolina

język polskiBytner Monika

religiaEwertowski Marcin

przedmioty zawodoweFryc Wojciech

przedmioty zawodoweGorshkov Volodymyr

język angielskiGościński Jarosław

religiaGrabski Grzegorz

wychowanie fizyczneGrzywacz Renata

przedmioty zawodoweGrzywaczewska Barbara

przedmioty zawodoweGutowska Małgorzata

religiaGuzowski Józef

informatyka, przedmioty zawodoweHulkiewicz-Jondral Aniela

samodzielny referent ds. księgowościJackowski Marek

chemia, informatykaJackowski Tomasz

informatyka, przedmioty zawodoweKarasiewicz Elżbieta

matematykaKarłowska Monika

język niemieckiKarpiński Cezary

wychowanie fizyczneKępczyńska Barbara

język niemiecki, wiedza o kulturzeKłosowska Teresa

matematykaKonarska Elżbieta

starszy specjalista ds. płacKowalewska Monika

ref. ds. ekonomiczno-administracyjnychKowalkowski Stanisław

religiaKozłowski Adam

przedmioty zawodoweKrajewska Anna

geografiaKraszewska Katarzyna

bibliotekaKrezymon Beata

pracownik obsługiKula Ewa

pracownik obsługiKuptel Katarzyna

kierownik administracyjno-gospodarczyKusznieruk-Dziugiewicz Katarzyna

język angielskiKwiatkowska Małgorzata

język niemieckiLesińska Bogusława

pracownik obsługiLewandowska Halina

pielęgniarka szkolnaLewandowska Małgorzata

przedmioty zawodoweLewandowska Teresa

pracownik obsługiLignowska Irena

specjalista ds. kadrŁątkowska Karolina

fizyka, matematyka, przedmioty zawodoweŁużyńska Janina

pracownik obsługiMarszałek Anna

przedmioty zawodoweMech Andrzej

pracownik obsługiMieszczyńska Małgorzata

geografiaNapierska Hanna

przedmioty zawodoweNastaj Aneta

język polskiNogal Halina

specjalista ds. administracyjnychOsadnik Patryk

religiaPaczkowska Lucyna

historia, wiedza o społeczeństwiePączkowska Aneta

język niemieckiPietroczuk Mieczysław

wychowanie fizycznePisarski Tomasz

kierowcaPodwalska Dorota

język polskiRacka Aneta

biologiaRzeziński Kajetan

edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodoweSadowska Małgorzata

pracownik obsługiSagan Olesya

język angielskiSawicka Iwona

wychowanie fizyczneSendecka Agnieszka

język polskiSerebrennikow Halina

pedagog szkolnySkrzypiec Tomasz

historia, wiedza o społeczeństwieStachewicz Jacek

przedmioty zawodoweSutarz Katarzyna

przedmioty zawodoweSzagała Anna

chemiaSzulc Elżbieta

pracownik obsługiTurowski Piotr

matematykaWilczewska Ewelina

język angielskiWłodarczyk Zbigniew

pracownik obsługiWrzesińska Paulina

główna księgowaWrzesiński Robert

wychowanie fizyczneWyłoga Marzena

przedmioty zawodoweZagórska Dorota

wychowanie fizyczneZagrodzka Jolanta

pracownik obsługiZielińska Marzena

pomoc administracyjnaZięba Aleksandra

specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych