Kadra


Dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja


Izabela KlonowskaSylwia Tomanek
wicedyrektorMałgorzata Janiszek
wicedyrektorMariusz Wolański
wicedyrektorMagdalena Jakubowska
pedagog szkolny
Irena Lignowska
– sekretariat dyrektora –Katarzyna Kuptel
kierownik administracyjno-gospodarczyPaulina Wrzesińska
główna księgowaHalina Lewandowska
pielęgniarka szkolna
Wykaz nauczycieli Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Rok szkolny 2021/2022


Lp.    Imię     Nazwisko Przedmiot
1. BARBARA ANTKOWIAK Matematyka, zajęcia rewalidacyjne
2. ANNA  BIELIŃSKA Przedmioty zawodowe hotelarskie
3. KAROLINA  BRETSZNEIDER Język polski
4. MONIKA BYTNER Religia, zajęcia rewalidacyjne
5. DANUTA DZIKOWSKA Zajęcia rewalidacyjne
6. BOŻENA DRESZLER Wychowawca internatu
7. MARCIN EWERTOWSKI Przedmioty zawodowe ekonomiczne
8. WOJCIECH FRYC Przedmioty zawodowe mechaniczne
9. ANNA GNACZYŃSKA Wychowawca internatu, zajęcia rewalidacyjne
10. VOLODYMYR  GORSHKOV Język angielski
11. STANISŁAW GÓRZYŃSKI Historia, WOS, przedmioty zawodowe w reklamie
12. GRZEGORZ GRABSKI WF, WDŻ, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe
13. RENATA GRZYWACZ Przedmioty zawodowe handlowe i ekonomiczne
14. PRZEMYSŁAW GRZYWACZ Przedmioty zawodowe mechaniczne
15. JÓZEF GUZOWSKI Informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
16. MAREK JACKOWSKI Informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
17. TOMASZ JACKOWSKI Informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
18. MAGDALENA JAKUBOWSKA Pedagog szkolny, WDŻ, psychologia w gastronomii
19. MAŁGORZATA JANISZEK Przedmioty zawodowe hotelarskie, podstawy przedsiębiorczości
20. ELŻBIETA KARASIEWICZ Matematyka
21. MONIKA KARŁOWSKA Język niemiecki
22. CEZARY KARPIŃSKI WF
23. LESZEK KASPROWICZ Przedmioty zawodowe gastronomiczne
24. MAREK  KASPRZYCKI Przedmioty zawodowe mechaniczne i w ślusarstwie
25. BARBARA KĘPCZYŃSKA Język niemiecki, muzyka, wiedza o kulturze
26. IZABELA KLONOWSKA Elementy prawa, przedmioty zawodowe handlowe i w reklamie
27. JOANNA KŁOBUKOWSKA Przedmioty zawodowe hotelarskie
28. MAŁGORZATA KŁODAWSKA Geografia 
29. TERESA  KŁOSOWSKA Matematyka
30. LUDMIŁA KONDRAT Język angielski
31. ADAM KOZŁOWSKI Warsztaty szkolne
32. STANISŁAW KOŻUCHOWSKI Podstawy przedsiębiorczości
33. ANNA KRAJEWSKA Geografia
34. KATARZYNA KRASZEWSKA Biblioteka
35. TOMASZ KUŁDOSZ Przedmioty kursowe w stolarstwie
36. KATARZYNA KUSZNIERUK-DZIUGIEWICZ Język angielski
37. MAŁGORZTA KWIATKOWSKA Język niemiecki
38. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA Przedmioty zawodowe gastronomiczne
39. MAŁGORZATA LEWKO Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
40. SYLWIA LISTKOWSKA Język angielski
41. KAROLINA ŁĄTKOWSKA Fizyka, matematyka, przedmioty zawodowe mechaniczne
42. EUGENIUSZ MAJAS Przedmioty zawodowe mechaniczne
43. ANNA MARSZAŁEK Przedmioty zawodowe gastronomiczne
44. MAŁGORZATA MIESZCZYŃSKA Geografia, zajęcia rewalidacyjne
45. HANNA NAPIERSKA Przedmioty zawodowe w żywieniu i  gastronomii, przedmioty zawodowe mechaniczne
46. ELŻBIETA  NEŚCIOR Fizyka 
47. ANETA NASTAJ Język polski
48. o.PIOTR OSIŃSKI OMI Religia
49. LUCYNA PACZKOWSKA Historia, WOS
50. ZBIGNIEW PATORSKI BHP, rysunek techniczny, przedmioty zawodowe w ślusarstwie
51. ANETA PĄCZKOWSKA Język niemiecki, BHP
52. DOROTA PODWALSKA Język polski
53. MAREK PRZYBYŁA Przedmioty zawodowe  w żywieniu
54. ANETA RACKA Biologia, WDŻ, przyroda
55. JUSTYNA ROZNOWSKA Biblioteka 
56. KAJETAN RZEZIŃSKI Przedmioty zawodowe mechaniczne i w ślusarstwie
57. OLESYA SAGAN Język angielski
58. IWONA SAWICKA WF
59. AGNIESZKA  SENDECKA Język polski, zajęcia rewalidacyjne
60. EMILA SKRZYPEK Przedmioty zawodowe  w żywieniu
61. TOMASZ SKRZYPIEC Historia, WOS
62. WIOLETTA SNOWACKA Wychowawca w internacie, historia, WOS
63. JACEK STACHEWICZ Warsztaty szkolne
64. KATARZYNA SUTARZ Przedmioty zawodowe handlowe i konomiczne
65. ANNA SZAGAŁA Chemia, przedmioty zawodowe w żywieniu i gastronomii
66. MARTA SZCZYPIŃSKA Wychowawca w internacie
67. SYLWIA TOMANEK Historia, WOS, zajęcia rewalidacyjne
68. PATRYK TRUSZCZYŃSKI Matematyka, fizyka 
69. ANITA TUROWSKA-ŁĄTKOWSKA Język angielski
70. PIOTR TUROWSKI Matematyka
71. RENATA WARSZAWA Przedmioty zawodowe  w żywieniu
72. EWELINA WILCZEWSKA Język angielski
73. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Warsztaty szkolne
74. TOMASZ WOJEWODA WF
75. MARIUSZ WOLAŃSKI Język angielski, zajęcia rewalidacyjne
76. ROBERT WRZESIŃSKI WF, EDB
77. MARZENA WYŁOGA Przedmioty zawodowe gastronomiczne
78. DOROTA ZAGÓRSKA WF
79. ANDRZEJ ZDANOWSKI Przedmioty zawodowe  w reklamie
80.  MAŁGORZATA ZNACZKO Religia, EDB
81. BARBARA ŻUCHOWSKA Wychowawca w internacie