KONKURS PLASTYCZNY PT MOJA WIZJA KULTURY W IŁAWIE

TERMIN:   15 MARCA – 13 KWIETNIA

TEMATYKA:   wizja młodzieży na Iławę przyszłości – wyobrażenie wydarzeń kulturalnych

TECHNIKA PRACY PLASTYCZNEJ:  dowolna (rysunek, kolaż, makieta przestrzenna, grafika komputerowa)

ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA – do wychowawcy  (do 21 marca)

OSOBA DO KONTAKTU ODNOŚNIE ZGODY NA UCZESTNICTWO:  pan Marek Jackowski (kontakt przez Librus) (do 21 marca)

DODATKOWYCH INFORMACJI     udziela   pani Aneta Pączkowska

  Regulamin konkursu

  Zgoda rodzica na udział w konkursie