Dla Niepodległej
linia30.10.2017

Akcja „Znicz”Akcja „Znicz” Akcja „Znicz” Akcja „Znicz”

Dnia 30 X 2017 roku klasa 3 B wraz z panią Anetą Pączkowską (wychowawca i opiekun Samorządu Uczniowskiego) i panem Marcinem Ewertowskim zapalili znicze na „Grobie nieznanego żołnierza” przy Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie oraz w innych miejscach pamięci narodowej.

Za znicze i okazane serca serdecznie dziękujemy następującym klasom: 3 B, 2 THO, 2 TSR, 3 TS, 4 TG, 3TG.

Akcja „Znicz”
Akcja „Znicz” Akcja „Znicz” Akcja „Znicz”
Akcja „Znicz” Akcja „Znicz” Akcja „Znicz”
Akcja „Znicz” Akcja „Znicz” Akcja „Znicz”