Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoOśrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jest integralną częścią Zespołu Szkół.

Realizuje on cele i zadania szkoły zawodowej, w części dotyczącej teoretycznego przygotowania zawodowego.

Ośrodek przeznaczony jest dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu.

tel. 89 648 87 08


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 Zajęcia z gastronomii w Technikum Hotelarskim
Zajęcia z gastronomii w Technikum Gastronomiczno-Kelnerskim