Kurs: Sprzedawca I stopień

Przedmiot: Podstawy handlu

10.05 – 02.06.2021

Nauczyciel uczący: mgr inż. Renata Grzywacz

 

Zakres materiału:

1. Podstawowe pojęcia z  zakresu towaroznawstwa:

             Asortyment

             Towar

             Wartość użytkowa towaru

             Odbiór jakościowy towarów

2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne – ich charakterystyka:

             Popyt

             Podaż

             Równowaga rynkowa

3. Cechy gospodarki rynkowej

4. Rodzaje przedsiębiorstw handlowych

 

Do realizacji tych treści podaję materiał w załącznikach:

             Pojęcia z zakresu towaroznawstwa

             Popyt i podaż – film

             Rady na skuteczne oszczędzanie i inwestowanie – film edukacyjny

 

W celu zaliczenia przedmiotu należy wykonać zadania.


Zadanie 1.
Określ wartość użytkową dowolnego produktu zbożowego

             a. określ właściwości fizyczne

             b. określ właściwości odżywcze

             c. określ właściwości techniczne

             d. bezpieczeństwo użytkowania

             e. zdolność zaspokojenia potrzeb i zapewnienie satysfakcji nabywcy


Zadanie 2.
Jak oszczędzać pieniądze i zarabiać więcej? Opisz na podstawie obejrzanego filmu

             a.

             b.

             c.

             d.

             e.

             f.

             g.

 

Link do filmu:
                                   www.youtube.com/watch?v=q0wWEIs6zss

 

Zadanie 3.
W jaki sposób może sprzedawca wpłynąć na zwiększenie popytu na rynku oferowanych przez siebie towarów?

 

Zadania należy przesłać do 25.05.2021 na adres:

renatagrzywacz.zsilawa@gmail.com

 

Proszę napisać w programie Word. W treści podać Imię, nazwisko, nazwę kursu i nazwę swojej szkoły.

Życzę powodzenia, pozdrawiam,

Renata Grzywacz