Wszystkich informacji udziela p. Małgorzata Janiszek

w gabinecie nr 2 na ODiDZ