Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

rok szkolny 2020/2021

sesja zimowa

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wytyczne CKE dla zdających

Komunikat o pomocach – cz. pisemna

Komunikat pomocach – cz. praktyczna

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?