Przydatne linki


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Stowarzyszenie „Przystań”

Czasopismo „Głos Pedagogiczny”

Program społeczny „Szkoła bez przemocy”

Portal psychologiczny „Charaktery”

dopalaczeinfo.pl – strona poświęcona dopalaczom i innym narkotykom prowadzona przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

pedagogia.pl – pomaga w rozpoznaniu sytuacji problemowej ucznia i udzieleniu mu adekwatnej pomocy, w ścisłej współpracy z jego rodzicami, pedagogiem ...

Ortograffiti – metoda pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Ankiety szkolne w portalu edux.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie

wdz.edu.pl – portal poświęcony wychowaniu do życia w rodzinie

„Niebieska linia” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie