Wydarzenia szkolne
linia13–14.04.2016

Warsztaty
Eurodesk Polska


Warsztaty Eurodesk Polska  Jakie mam kompetencje,
a jakie kwalifikacje?

W dniach 13 i 14 kwietnia młodzież naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach dotyczących edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Warsztaty Eurodesk Polska 
Warsztaty Eurodesk Polska 

Zajęcia, realizowane w ramach projektu Eurodesk Polska, prowadziła Pani Marta Mazurowska – multiplikator Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju PIONIER w Olsztynie.

W trakcie warsztatów, odbywających się na zaproszenie Pana Grzegorza Grabskiego – doradcy zawodowego funkcjonującego w naszej szkole – omówione zostały sposoby ubiegania się o staże, wolontariaty i inne formy działania, pozwalające nabywać kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Warsztaty te nauczyły młodzież, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomogły poznać swoje słabe i mocne strony. Pokazały również, w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje potencjalnym pracodawcom.

W czasie zajęć uczniowie dogłębnie poznali i przeanalizowali dokumenty składające się na portfolio Europassa. Dowiedzieli się także, jak je wypełniać. Przekonali się osobiście, że warto się nimi posługiwać przy prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji pracodawcom i firmom HR. Tworząc podstawy swoich dokumentów stwierdzili, że jest to stosunkowo łatwe i pozwala na zaprezentowanie siebie. Większość już umieściła swoje pierwsze CV i paszport językowy w sieci Internet.

Te ciekawe zajęcia będą w przyszłości realizowane dla kolejnych klas. Dodatkowo zaproponowano młodzieży informacje, jak uczestniczyć w wolontariacie międzynarodowym oraz wskazano, jak skontaktować się z osobami wspierającymi w wyjazdach na staże, praktyki i inne formy działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje.

Kolejne zajęcia już niebawem. Oby przyczyniły się do zdobycia wymarzonej pracy i rozwoju osobistego każdego z nas.

 

GRZEGORZ GRABSKI