Wydarzenia szkolne
linia21.09.2022

Ślubowanie uczniów klas pierwszych


21 września uczniowie klas pierwszych, w obecności Dyrekcji Szkoły i nauczycieli, złożyli uroczyste ślubowanie. To doniosłe wydarzenie zostało poprzedzone wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz wystąpieniem pani Dyrektor Izabeli Klonowskiej.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Ślubowanie uczniów klas pierwszych Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli w imieniu swoim i swoich kolegów uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Powtarzając słowa roty, ślubowali m.in. rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia oraz z godnością reprezentować szkołę i dochować wierności jej tradycjom.

AGNIESZKA SENDECKA

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Ślubowanie uczniów klas pierwszych Ślubowanie uczniów klas pierwszych