Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w IławieCentrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Iławie jest integralną częścią Zespołu Szkół.

Realizuje ono cele i zadania szkoły zawodowej, w części dotyczącej teoretycznego przygotowania zawodowego.

Centrum przeznaczone jest dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu.

tel. 89 648 87 08


Centrum Kształcenia Zawodowego

 Zajęcia z gastronomii w Technikum Hotelarskim
Zajęcia z gastronomii w Technikum Gastronomiczno-Kelnerskim