Kilka słów o szkole


Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie to placówka o bardzo bogatej tradycji. Powołana do pełnienia swych funkcji edukacyjnych w roku 1946 - wówczas jeszcze pod nazwą Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej - zmieniała swój charakter, dostosowując profile kształcenia do potrzeb podnoszącego się z pożogi wojennej miasta.

    

Pierwsi absolwenci szkoły otrzymali świadectwa jej ukończenia w roku 1950. Na przestrzeni wieloletniej działalności placówki jej kolejni dyrektorzy konsekwentnie zabiegali o to, aby wprowadzić różne profile kształcenia. Wiązała się z tym konieczność rozbudowy obiektu szkolnego. I taka rozbudowa nastąpiła.


 


Aktualnie szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i systematycznie dba o podnoszenie jakości kształcenia.Zespół Szkół - zwany popularnie "Mechanikiem" - szczyci się zasadami partnerstwa w relacjach nauczyciel - uczeń. Ceremoniał szkolny i wszelkiego rodzaju uroczystości to zawsze okazja do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do zaprezentowania uczniowskich talentów.
 


 

Od 2010 roku szkoła posiada nowoczesną halę sportową.

   

Od września 2014 roku szkoła dysponuje nowoczesną pracownią diagnostyki samochodowej.

     
Dyrekcja i doskonale przygotowana kadra nauczycielska czekają na kolejne roczniki gimnazjalistów.


Zapraszamy!