Warsztaty szkolne     Warsztaty Szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół, a ich podstawowym zadaniem jest nauka zawodu, pogłębienie wiadomości zdobytych na lekcjach przedmiotów zawodowych.