Wydarzenia szkolne
linia28.09.2022

Wizyta zawodoaznawcza klasy 1C
w Urzędzie Miasta Iławy


W dniu 28 września 2022 roku klasa I C Branżowej Szkoły I Stopnia odbyła wizytę zawodoznawczą w Urzędzie Miasta Iława, połączoną z informacjami dotyczącymi funkcjonowania samorządu lokalnego.

Spotkanie z udziałem Panów: Krzysztofa Adama Portjanko – Burmistrza Miasta Iława i Pana Michała Młotka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie. Spotkanie otworzył Pan Burmistrz, opisując swoją pracę i funkcjonowanie całego Urzędu Miasta Iława. Następnie Pan Michał Młotek opisał funkcjonowanie Rady Miasta Iława, w tym sposoby wyboru radnych, ich zadania, sposoby podejmowania uchwał mających wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Poznali także zasady kreowania Budżetu Obywatelskiego i swoich realnych możliwości wpływu na rozwój miasta.

Uczniowie zostali zaproszeni także do udziału w Młodzieżowej Radzie Miasta oraz usłyszeli o możliwości znalezienia w przyszłości zatrudniania w strukturach urzędu oraz jednostkach podległych.

Następnie młodzież, oprowadzona po Wydziałach Urzędu Miasta przez Panią Beatę Furmanek – Kierownika Wydziału komunikacji Społecznej, zapoznała się z całością działalności Urzędu Miasta Iława jako jednostki samorządu lokalnego. Uczniowie dostali dodatkowy stymulator motywacyjny do rozwoju i podnoszenia kompetencji oraz kreowania własnej przyszłości poprzez edukację i rozwój osobisty.

Zwiedzając ten jeden z nielicznych zabytkowych budynków, który ocalał z wojennej pożogi, uczniowie klasy I C naszej szkoły dowiedzieli się wiele o naszym mieście. Zwiedzili cały, piękny neobarokowy, różowy budynek ratusza z 1912 roku, w którym obecnie mieści się Urząd Miasta. Częścią wydarzenia było także zwiedzanie ratuszowej wieży widokowej, z której rozciąga się widok na panoramę Iławy, Jeziorak i Wielką Żuławę.

Uczniowie odwiedzili także Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Informacji Turystycznej zapoznając się z ich działalnością oraz zadaniami realizowanymi przez Pracowników.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja wraz z opiekunami wizyty – Panią Iwoną Sawicką i Panem Grzegorzem Grabskim serdecznie dziękują Burmistrzowi Miasta Iława Panu Krzysztofowi Adamowi Portjanko, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie Panu Michałowi Młotkowi oraz Pani Beacie Furmanek za wsparcie w realizacji wizyty zawodoznawczej dla młodzieży.

Opiekunowie:                                      
IWONA SAWICKA  
GRZEGORZ GRABSKI  
(Wychowawca kl. I C BS I)

Wizyta 1C w Urzędzie Miasta Iławy