Wydarzenia szkolne
linia22.06.2018

Pożegnanie
klas III ZSZPożegnanie klas III ZSZ
Pożegnanie klas III ZSZ

Kolejni absolwenci opuścili mury naszej szkoły, tym razem byli to uczniowie klas III zasadniczych szkół zawodowych.

Pożegnanie klas III ZSZ
Pożegnanie klas III ZSZ

Uroczystość uświetniła obecność Dyrekcji Szkoły w osobach pani dyrektor Izabeli Klonowskiej, pani Małgorzaty Janiszek, pani Sylwii Tomanek, pana Mariusza Wolańskiego, a także pani Ewy Jackowskiej (Przewodniczącej Rady Rodziców), o. Jacka Leśniarka OMI i pana Mirosława Mazura (Starszego Cechu), od których zgromadzeni uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów.

Pożegnanie klas III ZSZ

Po uroczystym przyrzeczeniu godnego reprezentowania Szkoły w dorosłym życiu uczniowie podziękowali wychowawcom i dyrekcji za wiedzę, wsparcie i trud włożony w ich kształcenie.

Pożegnanie klas III ZSZ
Pożegnanie klas III ZSZ

Wyróżniający się uczniowie otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki. Wszyscy mogli też usłyszeć wzruszające pożegnanie z ust swoich wychowawców, którzy dziękowali za wspólny czas i przeżycia oraz życzyli wielu sukcesów po ukończeniu Szkoły.

Pożegnanie klas III ZSZ Pożegnanie klas III ZSZ Pożegnanie klas III ZSZ
Pożegnanie klas III ZSZ

Część artystyczna opracowana przez p. Anetę Nastaj, p. Iwonę Sawicką i uczniów rozbawiła zgromadzoną publiczność do łez.

Podziękowania należą się też p. Dorocie Podwalskiej za przygotowanie dekoracji.

Pożegnanie klas III ZSZ Pożegnanie klas III ZSZ Pożegnanie klas III ZSZ
Pożegnanie klas III ZSZ