Wydarzenia szkolne
linia18.10.2023

Spotkania profilaktyczne
„Odpowiedzialność karna nieletnich, cyberprzemoc”


Dnia 18 października w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne prowadzone przez p. Joannę Kwiatkowską, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży konsekwencji niewłaściwego wykorzystywania Internetu. Omówiono także zmiany w prawie, które dotyczą nieletnich.

MAGDALENA JAKUBOWSKA
WIOLETTA SNOWACKA

Spotkanie z policją