Wydarzenia szkolne
liniapaździernik 2023

Spotkania profilaktyczne
„Przyszłość, interakcje człowieka z nową technologią”


W naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery. Spotkania poprowadziła p. Anna Rzepka, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Uczniowie z zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

MAGDALENA JAKUBOWSKA
WIOLETTA SNOWACKA

Spotkanie z UP