Wydarzenia szkolne
liniaNarodowe Czytanie 2020
w internacie„Niechaj idą w las dziewczyny,
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze.
Miłość – to światło, to niebo, to życie!”.
          
(Balladyna – J. Słowacki)


Balladyna jest dramatem napisanym przez J. Słowackiego w 1834 roku. To opowieść o dwóch siostrach – tytułowej Balladynie oraz Alinie.

Analiza czynów i postaw bohaterów staje się pretekstem do przekazania odbiorcom prawd moralnych, które są aktualne we współczesnych świecie.

Dzieło przestrzega przed żądzą władzą oraz przekonaniem, że popełniona zbrodnia może zostać zbagatelizowana i przemilczana.


Uczennice przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, mającej na celu propagowanie literatury narodowej oraz promowanie czytelnictwa wśród obywateli.

Dziewczęta odegrały scenę rywalizacji między siostrami, która w konsekwencji doprowadza do zbrodni. Celem przygotowań do inscenizacji było stworzenie warunków do amatorskiej działalności teatralnej, a także rozwijanie ambicji twórczych wśród młodzieży.


Ostatni etap zajęć opierał się na przeczytaniu, przez główne aktorki, kilku fragmentów Balladyny dla pozostałych dziewcząt, co zaowocowało burzliwą dyskusją.

Zwieńczeniem rozmów była refleksja, że moralne przesłania dramatu „Nie ma zbrodni bez kary” jest wciąż aktualne i może dotyczyć życia każdego z nas.

BOŻENA DRESZLER
WIOLETTA SNOWACKA