Wydarzenia szkolne
liniaWychowanie w trzeźwości
w internacie

Dziewczęta zostały zapoznane z „Ustawą z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Głównym celem zajęć było uświadomienie młodzieży szkodliwości picia alkoholu. Wychowankowie internatu poznały skutki zdrowotne spożywania alkoholu oraz jego działanie.


Dziewczęta sporządziły plakat (hasło reklamowe) zniechęcające do picia alkoholu, zachęcające do abstynencji.

Zakończeniem zajęć była ankieta , dzięki której dziewczyny mogły sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą prawdziwych i fałszywych stwierdzeń na temat alkoholu.

MARTA SZCZYPIŃSKA