Wydarzenia szkolne
liniamarzec 2024

Szkolny konkurs czytelniczy
„Z literaturą za pan brat”


Po raz siódmy przeprowadzono szkolny konkurs czytelniczy zatytułowany Z literaturą za pan brat. Tradycyjnie został przygotowany test, który dotyczył wiedzy ogólnej związanej z literaturą oraz lekturami obowiązującymi w szkole ponadpodstawowej. W jednym z pytań uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat przyznanej w 2023 roku Literackiej Nagrody Nike. W teście pojawiło się również pytanie dotyczące pisarzy związanych z regionem Warmii i Mazur.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackiej. Promowanie osiągnięć uczniów oraz tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze. Obecna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu przystąpiło 28 osób. Rozwiązując test można było w sumie otrzymać 92 punkty.

Ze względu na różny poziom wiedzy rozdzielono uczestników na dwie kategorie:

  1) uczniów klas maturalnych
  2) uczniów klas I-IV.

Wśród maturzystów największą ilość punktów zdobyli i nagrody książkowe otrzymali:

Miejsce

Imię i nazwisko

klasa

Ilość punktów

I

Oliwia Janta-Lipińska

Daniel Baderko

Gabriel Szachłowicz

5 tha

61

II

Patrycja Byglewska

5 tha

60

III

Zuzanna Kornafel

5 tha

59


Wśród uczniów pozostałych klas punktacja była następująca:

Miejsce

Imię i nazwisko

klasa

Ilość punktów

I

Marta Grzywacz

3 tg

51

II

Lena Szczudło

2 tr

48

III

Amelia Kostkowska

3 tg

45

IV

Zuzanna Gabriel

3 tg

42

V

Lena Asztemborska

1 tho

41

VI

Julia Ulatowska

2 tr

40

Nagrody otrzymacie wkrótce  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom  
i zapraszamy do udziału w konkursie już za rok  

KATARZYNA KRASZEWSKA