Wydarzenia szkolne
liniaMuzyczne piątki


Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz na prośbę społeczności szkolnej w każdy piątek na przerwach międzylekcyjnych możemy odprężyć się przy dźwiękach muzyki.

Członkowie SU odtwarzają utwory muzyczne typowane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Każdy piątek to inny styl muzyczny.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz na prośbę społeczności szkolnej w każdy piątek na przerwach międzylekcyjnych możemy odprężyć się przy dźwiękach muzyki.

ANETA PĄCZKOWSKA
– opiekun SU

Muzyczne piątki