Wydarzenia szkolne
liniaNasza szkoła w UNICEF


Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

UNICEF

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

Przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Stąd też trwająca do 24 marca akcja „Uratuj dziecko w Afryce” i możliwość pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakupu żywności terapeutycznej. Wpłat można dokonywać u wychowawców klas. Podzielmy się dobrem.

     
   

KATARZYNA KUSZNIERUK-DZIUGIEWICZ
(koordynator akcji)

 
     
Button Text