Wydarzenia szkolne
liniaPodziękowania za udział w akcji charytatywnej
„Dobro Wraca”


Bieg charytatywny „Dobro Wraca” za nami.

Po raz kolejny uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej – tym razem na rzecz dzieci z domu dziecka w Kisielicach.

Największym zaangażowaniem wykazały się klasy:
 ● 3 TRS z wychowawcą Piotrem Turowskim,
 ● 1 tho z wychowawcą Katarzyną Kusznieruk-Dziukiewicz,
 ● 2 tsż z wychowawcą Tomaszem Wojewodą,
 ● 4 tho z wychowawcą Dorotą Podwalską.

BRAWO!

TOMASZ WOJEWODA