Wydarzenia szkolne
linia06.03.2018

Konkurs czytelniczy
„Z literaturą za pan brat”  „Z literaturą za pan brat”  
„Z literaturą za pan brat”

W dniu 6 marca 2018 roku odbył się szkolny konkurs czytelniczy zatytułowany „Z literaturą za pan brat”.

Chętni uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją literacką wiedzę. Rozwiązując trudny test, musieli wykazać się dużym oczytaniem.

Zagadnienia dotyczyły nie tylko wiedzy z zakresu historii literatury, lecz także znajomości biografii twórców.

Konkurs obejmował swym zakresem zarówno utwory literackie (poezja i proza) uwzględnione w podstawie programowej z języka polskiego, jak i te spoza kanonu lektur.

 Celem konkursu było m. in. zachęcenie uczniów do kontaktu z książką i pogłębienia wiedzy literackiej, przyswojenie nowych wiadomości.

„Z literaturą za pan brat”
„Z literaturą za pan brat”
„Z literaturą za pan brat”

Laureaci tegorocznego konkursu:

  • I miejsce – Adam Zawadzki (IV THO), 36 pkt,

  • II miejsce – Jakub Janczak (IV THO), 34 pkt,

  • III miejsce – Klaudia Rykaczewska (I THO), 31 pkt.

Za wzięcie udziału w konkursie serdecznie dziękujemy

Organizatorzy:

Agnieszka Sendecka
Katarzyna Kraszewska