Wydarzenia szkolne
linia18.03.2022

Ogólnopolska Olimpiada
Techniki Samochodowej


18 marca 2022 r. trzech uczniów naszej szkoły: Tobiasz Ruczyński, Łukasz Kawka i Kacper Kamiński brali udział w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej.

Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o materiał uzupełniający, publikowany w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach (mediach) specjalistycznych.

 Największą liczbę punktów zdobył Tobiasz Ruczyński. Niestety nie wystarczyło to na finał.