Dla Niepodległej
linia02.03.2018

I Etap II Konkursu Historycznego
„Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo”Konkurs historyczny

Dnia 02 marca 2018 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie odbył się I Etap II Konkursu Historycznego współorganizowanego przez Delegaturę IPN w Olsztynie w ramach projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej.

W konkursie wzięło udział dziewiętnaścioro uczniów naszej szkoły. Spośród nich Komisja konkursowa wyłoniła czworo uczniów z najwyższą ilością punktów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, który odbędzie się 26 marca 2018r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w godz. 11.30 – 12.45.

Konkurs historyczny
Konkurs historyczny

1. Janczak Jakub (IV THO);

2. Szymańska Agata (II THO);

3. Jabłońska Natalia (II THO);

4. Mówińska Julia (II TSR).

SYLWIA TOMANEK   
(organizator szkolnego etapu)