Dla Niepodległej
liniamarzec 2018

Wystawa „Moja mała Ojczyzna”Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

 Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym.

Wystawa
Wystawa Wystawa Wystawa
Wystawa

Hołdując tym wartościom członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem mgr Anetą Pączkowską zorganizowali wystawę „Moja mała Ojczyzna” cieszącą się ogromnym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły.

ANETA PĄCZKOWSKA
(opiekun SU)