Prezentacja szkoły (pdf, pptx)

 

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół  będą prowadzone następujące kierunki kształcenia

 

    Technik Handlowiec  (pdf)

    Technik Hotelarstwa  (pdf)

    Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  (pdf)

    Technik Reklamy  (pdf)

    Technik Pojazdów Samochodowych  (pdf)

    Branżowa Szkoła I Stopnia  (pdf)

    Branżowa Szkoła II Stopnia  (pdf)