Lista praktyk dla szkoły branżowej I stopnia

Informacja o kierunkach kształcenia

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

Badania lekarskie dla kandydatów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022


Nabór na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w formie elektronicznej.

Link do naboru:                                                                                                                       

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/start

Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy dostarczyć go do szkoły w formie skanów lub osobiście do sekretariatu uczniowskiego pok. 211 (II piętro).

Skan wniosku o przyjęcie do szkoły można wysłać za pomocą programu nabór lub na adres mailowy: nabor.mechanik@onet.pl