Jak wypełnić wniosek o przyjęcie do naszej szkoły?

 

1. Wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

oddzial2. Kliknij „Wypełnij wniosek” (                                          )  

i stwórz własną listę preferowanych oddziałów  (przycisk                               )

3. Wypełnij wniosek i zatwierdź.

4. Wydrukuj wypełniony formularz i podpisz.

5. Wniosek muszą podpisać też rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami przynieś do Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

 

 

 

Informacja o kierunkach kształcenia po gimnazjum

Terminy ważne dla gimnazjalisty

Wniosek o przyjęcie do technikum (wzór)

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia (wzór)

Lista praktyk dla szkoły branżowej I stopnia (dawna ZSZ)

Terminy badań lekarskich dla kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia