Lista praktyk dla branżowej szkoły I stopnia

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

Badania lekarskie dla kandydatów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie uczniowskim p. 211 (II piętro).

Wniosek o przyjęcie do internatu
Wniosek podczas naboru należy złożyć w sekretariacie uczniowskim p. 211 (II piętro).

 

 

 

Nabór na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w formie elektronicznej.

Link do naboru:                                                                                                                        

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/start

Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy dostarczyć go do szkoły w formie skanów lub osobiście do sekretariatu uczniowskiego pok. 211 (II piętro).

Skan wniosku o przyjęcie do szkoły można wysłać za pomocą programu nabór lub na adres mailowy: nabor.mechanik@onet.pl