Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Przetargi Kontakt

Szkolenia
linia

W ramach Projektu odbędą się szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli ZS w kierunku technik technologii żywności- organizacja 4 szkoleń dla 2 nauczycieli zawodowych z ZS tj.:

1. „Nowe trendy w kuchni polskiej" (24h);

2. „Dietetyka i odchudzanie" (30h);

3. „Zarządzanie alergenami" (8h);

4. "Problematyka zafałszowań żywności" (16h);

Szkolenia realizowane będą w trakcie zajęć weekendowych oraz popołudniami w ciągu szkolnych dni tygodnia, w terminie IX.- XI.2019 mają na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie technologii żywności. Podyktowane są oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem branży spożywczej. Szkolenie zakończy uzyskanie zaświadczenia poświadczającego uczestnictwo w kursie i nabycie wiedzy zgodnej z jego zakresem. Rekrutacja na szkolenie obejmie nauczycieli kształcenia zawodowego ZS Iławie w terminie od 2.09-16.09.2019r. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Harmonogram szkoleń będzie opublikowany po zakwalifikowaniu uczestników do projektu i wyborze kadry merytorycznej realizującej szkolenia zawodowe.