Wydarzenia szkolne
liniapaździernik 2023

„Młodzi głosują”
w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie


Nasza Szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Młodzi głosują, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem akcji jest promowanie edukacji obywatelskiej i kształtowanie świadomości politycznej młodych ludzi. Pierwsza część projektu związana była z poszerzeniem wiedzy na temat roli Sejmu i Senatu, a także poznaniem zasad ordynacji wyborczej.

Zwieńczeniem akcji było wzięcie udziału w stymulacji wyborów parlamentarnych. Uczniowie mieli okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na wybrany komitet wyborczy i wyrazić swoje poglądy.

Zachęcamy do porównania wyników szkolnych wyborów z oficjalnymi wynikami głosowania w wyborach do Sejmu, które możemy odnaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/pl.

WIOLETTA SNOWACKA