Wydarzenia szkolne
linia24.11.2016

Spotkanie z przedstawicielem
Rzecznika Praw Obywatelskich


24 listopada 2016 roku w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Bezpieczna +
Bezpieczna +

Tym razem iławski Mechanik gościł przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich – pomocnika terenowego, p. Krzysztofa Szerkusa, który w dostępny sposób przybliżył uczniom naszej szkoły genezę instytucji, przedstawił Rzeczników Praw Obywatelskich minionych kadencji oraz opowiedział o swej pracy.

Bezpieczna + Bezpieczna + Bezpieczna +

Uczniowie klas trzecich i czwartych technikum mieli możliwość wspólnego zdefiniowania najważniejszych problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka czy poruszenia tematów istotnych dla młodzieży szkolnej.

Bezpieczna +
Bezpieczna + Bezpieczna + Bezpieczna +
     
 

Odpowiedzialnymi za zorganizowanie spotkania byli:
wicedyrektor p. M. Wolański oraz pedagog p. H. Serebrennikow.

Bezpieczna +

MARIUSZ WOLAŃSKI

     
     
Button Text