Wydarzenia szkolne
liniaWybory do Młodzieżowej Rady Internatu


Rozbudzenie samorządności wśród wychowanków, to jedno z podstawowych założeń wychowawczych. W myśli tej zasady, w naszym internacie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Członkowie komisji wyborczej w składzie: przewodnicząca komisji Klaudia Baranowicz oraz członkowie: Matylda Moga, Wiktoria Kotowska, czuwały nad przebiegiem głosowania.

Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

Komisja po przeliczeniu głosów, spisaniu protokołów podała wyniki głosowania. Faworytem kampanii wyborczej okazała się Agnieszka Laskowska (2tg), która większością głosów objęła funkcję przewodniczącej. Zastępcą została Angelika Czubińska (2tho), zaś skarbnikiem Agata Czubińska (3TG).

Gratulujemy!

WIOLETTA SNOWACKA