W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół  będą prowadzone następujące kierunki kształcenia

 

    Technik organizacji reklamy  (pdf)

    Technik pojazdów samochodowych  (pdf)

    Technik hotelarstwa  (pdf)

    Technik handlowiec  (pdf)

    Technik żywienia i usług gastronomicznych  (pdf)

 

    Szkoła branżowa I stopnia  3 letnia  (pdf)

    Nowy zawód – mechanik precyzyjny

 

 

    Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – tryb zaoczny
    
(na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)