Kurs: Mechanik pojazdów samochodowych, I stopień

Przedmiot: Podstawy motoryzacji (rysunek techniczny i elementy technologii)

Nauczyciel uczący: Marek Kasprzycki

 

Sprawdzian 4.

Proszę o samodzielne wyszukanie materiału i udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Co to jest stal?

 2. Co to jest żeliwo?

 3. Wymień podstawowe metale nieżelazne.

 4. W jaki sposób zabezpiecza się stale przed korozją?

 5. W jakim celu przeprowadza się rozwiercanie?

 6. Wymień podstawowe rodzaje obróbki maszynowej metali.

 7. Wymień podstawowe rodzaje obróbki plastycznej metali.

 8. Jaką metodą obróbki plastycznej metali produkuje się elementy karoseryjne?

 9. Z jakich materiałów wykonuje się odlewy korpusów silników spalinowych?

10.W jakim celu przeprowadza się obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną części metalowych?

Odpowiedzi proszę przesłać na adres    kursmk@onet.pl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sprawdzian 3.

1) Rodzaje jakich kłów przedstawia się symbolicznie na rysunkach operacyjnych i zabiegowych?

2) Jakim symbolem oznacza się docisk (symbolicznie) na rysunkach operacyjnych i zabiegowych?

3) Czy na kartach instrukcyjnych wpisuje się rodzaje obrabiarek?

4) Czy na rysunkach schematycznych łożyska ślizgowe i toczne mają takie same oznaczenia?

Materiały:
                     Rysunki złożeniowe

                     Rysunki operacyjne i zabiegowe. Rysunki montażowe

Odpowiedzi proszę przesłać na adres    kursmk@onet.pl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sprawdzian 2.

1) Po czym można odróżnić przekrój od widoku?

2) Wymień rodzaje przekrojów.

3) Co określa oznaczenie M20, M10, M16?

4) Co określa oznaczenie HRC 60, HRC 38?

Materiały:
                     Rysunki schematyczne

                     Rysunki wykonawcze

                     Uproszczenia rysunkowe

Odpowiedzi proszę przesłać na adres    kursmk@onet.pl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sprawdzian 1.

1) Pod jakimi kątami ustawione są osie x, y, z (w stosunku do siebie) w dimetrii ukośnej?

2) W rzutowaniu prostokątnym rzut (widok z góry) przedstawia się nad rzutem głównym czy pod rzutem głównym?

3) Jakie wymiary ma arkusz rysunkowy formatu A4 ?

4) Jakie podziałki zmniejszające stosuje się w rysunku technicznym?

Materiały:
                     Widoki i przekroje

                     Wymiarowanie

Odpowiedzi proszę przesłać na adres    kursmk@onet.pl