Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Mariusz Wolański, Wicedyrektor




     Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 1829) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 roku poz. 1830), Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie od dnia 19.10.2020 r. do odwołania prowadzi nauczanie zdalne (z wyjątkiem zajęć praktycznych u pracodawców i na warsztatach szkolnych).

Aktualności:
linia