Szanowni Państwo,

     informujemy, że od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

     Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

     Z poważaniem

     Małgorzata Janiszek – wicedyrektor szkoły


     Od 08.06.2020 r. sekretariat uczniowski jest czynny dla interesantów w godz. 8:00-15:00. Wejście na teren szkoły zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.


Aktualności:
linia